Lokalforeningen ble stiftet 29. november 1989. Medlemstallet varierer noe ettersom enkelte faller fra, men vi har heldigvis fått noen «yngre» medlemmer den senere tid. Til tross for dette, er medlemstallet svakt fallende. De fleste medlemmene kommer fra Arendal, men vi har medlemmer også fra Grimstad og tar gjerne imot medlemmer fra hele gamle Arendal Teleområde.